ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЖИЛИЩНА СГРАДА
„СЕРДИКА“

ЖИЛИЩНА СГРАДА
„бИТОЛЯ“

жИЛИЩНА СГРАДА
„оХРИД“

ИМАШ ВЪПРОСИ?